Vsebine spletnih strani managerka.si, akademija.managerka.si, shop.managerka.si (v nadaljevanju ‘spletnih strani’), ki so v lasti in upravljanju podjetja SCC d.o.o. (v nadaljevanju ‘ponudnik’) so informativnega značaja. Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za
točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnih strani povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno in kupljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin
spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in
ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Niti podjetje SCC d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali bi bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo teh spletnih
strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode. Spletna stran nudi tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih pravnih in fizičnih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker nekatere povezave na tej strani vodijo do virov na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi podjetje nima nadzora ali pristojnosti, da bi nadzorovala ali upravljala njihove vsebine, zanje ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco. Povezave do drugih spletnih strani nudi podjetje le kot ugodnost za uporabnike spletne strani.